Výlety / okolíDrbákov – Albertovy skály

Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály byla založena roku 1933. Důvodem ochrany jsou společenstva skalnatých úbočí v údolí Vltavy ve Středním Povltaví. Území je ve správě CHKO Blaník. V lokalitě na pravém břehu Vltavy se hojně vyskytuje silně ohrožený tis červený. Kromě přítomnosti lisu rostou v oblasti zakrslé doubravy, dubohabrové háje, habrové bučiny a skalní stepi. Z významnějších druhů rostlin zde roste chrpa Triumfettiho, koniklec luční načernalý či bělozářka liliovitá a bělozářka větvitá. Drbákov je hnízdištěm krahujce, výra a dalších dravců. Žije zde užovka hladká či ještěrka zelená.